Isolatieplaten zo CO2-neutraal mogelijk maken: een aanpak op verschillende fronten

Eurowall 2 1

Isoleren is dan wel goed om je uitstoot te verlagen, de productie van isolatieplaten zelf is niet zo goed voor het milieu.

Recticel zet alles op alles om hun milieu-impact zo veel mogelijk te verlagen. “We zetten in op verschillende fronten: potentieel gevaarlijke chemicaliën vervangen, bestaande producten recycleren en grondstoffen tot hun bouwstenen herleiden”, legt Maxime Tavernier, sustainability engineer bij Recticel, uit.


We kunnen er niet omheen: PIR en PUR werken uitstekend als isolatie, maar ecologisch zijn ze niet. Het kunststofschuim bestaat hoofdzakelijk uit drie elementen: MDI (methyleendifenyldi-isocyanaat), polyol en pentaan. Vooral MDI ikan moeilijk volledig uit een e hernieuwbare bron ontgonnen worden.

1. MDI vervangen

“We zijn daarom al jaren bezig om dat probleem aan te pakken”, vertelt sustainability engineer Maxime Tavernier. “Het is niet makkelijk om MDI te vervangen door een meer duurzaam alternatief middel dat een gelijkaardige werking heeft. Wel komen er meer en meer producenten met een MDI-versie op de markt die al gedeeltelijk uit duurzame grondstoffen bestaat.”

Die duurzame grondstoffen hebben vaak al een hele levensloop afgelegd, zoals frituurolie bijvoorbeeld. “Ze zijn nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar, maar het volume stijgt wel elk jaar.”

2. Circulair

“Waar we wél meer vat op hebben, is onze isolatie zo circulair mogelijk maken”, gaat Maxime verder. “De harde isolatieplaten voor platte daken kan je bijvoorbeeld op het einde van de levensduur van het gebouw terug recupereren, op voorwaarde dat je ze niet verlijmt en dat het dak goed onderhouden wordt.”

Daarom zet Recticel in op technieken om de platen te plaatsen volgens de principes van eco-design zodat ze later makkelijker terug losgemaakt kunnen worden van de rest van de constructie. “De technieken bestaan en onze producten zijn aangepast. Maar ook de aannemers die ze plaatsen moeten mee zijn. Dat duurt even.”

Of het ooit voor de volle honderd procent mogelijk zal zijn om isolatieplaten te recycleren? “We zullen in ieder geval de nodige inspanningen leveren om tot recyclage-oplossingen te komen.”

3. Chemolyse

Recticel zoekt ook naar oplossingen om de chemische basiscomponenten te hergebruiken. “Met chemolyse breken we de bestanddelen in het hardschuim terug af tot de basiscomponenten. Zo moeten we niet telkens nieuwe MDI en polyol verwerken.”

4. Snijafval ophalen

Op een werf is er ook veel snijafval. “Op een grote werf kan het isolatieafval snel oplopen”, legt Maxime uit. “Daarom zijn we, in samenwerking met Essencia, gestart met een proefproject om afval op te halen op grote werven. We leveren big bags waar aannemers hun afval in gooien en wij halen die op. Een gespecialiseerde firma sorteert het afval zodat het kan hergebruikt worden in nieuwe producten.”

Alle acties samen moeten de impact van isolatie op het klimaat zo klein mogelijk maken. “We hebben hoge ambities. Alleen zo ben je klaar voor de toekomst”, voegt Maxime daar nog aan toe.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%