Je wilt een woning met bedrijfsruimte kopen, bijvoorbeeld met een winkel of eigen kantoor. Kun je hiervoor een hypotheek afsluiten en waar moet je op letten?

Bedrijfsbestemming, woonbestemming of allebei

Bepalend voor de financiering van een woning met een bedrijfsruimte is de bestemming. Heeft de grond de bestemming wonen, dan kun je een hypotheek afsluiten voor het pand. Als er geen sprake is van een woonbestemming, dan moet je zakelijk lenen.

Ook is het mogelijk dat je voor het woongedeelte een hypotheek moet sluiten en voor het bedrijfsgedeelte een zakelijke lening. Het woon- en bedrijfsgedeelte zijn bouwkundig splitsbaar als beiden een eigen ingang en voorzieningen hebben.

Middels een taxatie kan worden vastgesteld welk deel van het pand gebruikt wordt voor wonen en welk deel voor het bedrijf. Dit bepaalt ook welk deel van het pand tot je privévermogen behoort en welk deel tot je ondernemingsvermogen.

Woning met bedrijfsruimte fiscaal

Voor de belasting is de bouwkundige splitsing bepalend voor de fiscale aftrek. De Belastingdienst heeft een handige rekenhulp ontwikkeld om te bepalen waar je recht op hebt. Ook bepaalt dit of en voor welk bedrag het pand op de bedrijfsbalans komt. Dit is weer van belang voor de boekhouder.

Woning met bedrijfsruimte financieren

Terug naar de hypotheek. Niet alle geldverstrekkers zijn bereid om een woning met bedrijfsruimte te financieren. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen worden gesteld, bijvoorbeeld aan de verhouding tussen het woon- en bedrijfsgedeelte. Ook kan als verplichting gelden dat je (als eigenaar) zelf in de woning gaat wonen.

Hoeveel je kunt lenen is deels afhankelijk van waarde van het pand. Met een hypotheek is het mogelijk om 100% van de woningwaarde te lenen. Al zijn er ook geldverstrekkers die eisen dat je een deel van de koopsom uit eigen middelen financiert. Bij een zakelijke lening is het gebruikelijk dat je eigen geld inlegt.

Daarnaast bepalen je inkomen en vermogen (privé en/of in de onderneming) hoeveel je kunt lenen voor de aankoop van een woning met bedrijfsruimte. Het deel van je inkomen dat wordt verdiend in de bedrijfsruimte, is weer bepalend voor de fiscale aftrek.

Er zijn dus verschillende manieren om een woning met bedrijfspand te financieren. Wat je kiest, heeft ook gevolgen voor de belasting en je bedrijfsvoering. Hiervoor is maatwerk nodig, mede op basis van je financiële situatie en je plannen met de onderneming. Het is dan ook aan te raden om een financieel adviseur te raadplegen over wat voor jou de beste financiële oplossing is.

Share.

About Author

Leave A Reply