Europa 2030: een digitale krachtcentrale?

Europe 2030 powerhouse

Als er iets is waarvan de Europese Unie niet kan worden beschuldigd dat het ontbreekt, dan is het ambitie. Nu voegen we nog een deadline toe aan de vele die de EU zichzelf en de lidstaten al heeft opgelegd. Maar deze keer is het een virtuele - of zelfs denkbeeldige - deadline, speciaal ingesteld voor het Masters of Digital event van dit jaar.

Masters of Digital 2024 wordt georganiseerd door DIGITALEUROPE, de toonaangevende brancheorganisatie die meer dan 45.000 digitale bedrijven in heel Europa vertegenwoordigt, en heeft als hoofdthema "Europa 2030: een digitaal krachtcentrum". Dit visionaire evenement biedt een platform voor beleidsmakers, industrieleiders en experts om te discussiëren en een koers uit te stippelen voor Europa's digitale transformatie nu 2030 nadert.

Een van deze industrieleiders, Mohammed Sijelmassi, Chief Technology Officer van Sopra Steria, zal deelnemen aan een paneldiscussie over dit onderwerp. In de aanloop naar het evenement, dat plaatsvindt op 21 februari, spraken we met een andere expert op het gebied van alles wat met de EU te maken heeft - Sopra Steria's collega Bridget Cosgrave.

Wat is er volgens u, als Public Policy Advisor van Sopra Steria, nodig om van de EU tegen 2030 een digitale grootmacht te maken?

"Er is veel dat we hier zouden kunnen bespreken, om eerlijk te zijn. Maar laten we ons gemakshalve richten op het feit dat de EU tegen 2030 een adoptiegraad van 75% wil bereiken voor AI, cloud en big data-technologieën. Dat is een zeer ambitieus doel dat, als het wordt bereikt, onze Europese Unie zeker zou veranderen in een digitale krachtcentrale.

"Eén manier om dat doel te bereiken is door de publieke sector - op alle niveaus, niet alleen het Europese - het goede voorbeeld te laten geven voor de private sector. Door actief gebruik te maken van al die digitale technologieën en hun eigen digitale transformatie een nieuwe impuls te geven, zouden onze overheden op centraal, regionaal en lokaal niveau een hefboomeffect creëren voor de Europese economie en bevolking als geheel.

"Het belang van de publieke sector bij het creëren van dat effect mag niet worden onderschat. Zoals de EU zelf heeft berekend, zijn de overheden die onze publieke sector beheren verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het BBP van de EU - 51,5%, om precies te zijn. Ze hebben ook ongeveer 21% van de beroepsbevolking in de EU in dienst. Ze zijn goed voor 19,8% van de totale bruto toegevoegde waarde van de EU. En elk jaar creëren ze een markt ter waarde van ongeveer €670 miljard via contracten voor openbare werken en leveringen. En laten we niet vergeten dat ze ook de middelen hebben om te investeren in al die nieuwe technologieën die hun digitale transformatie ondersteunen en aandrijven, aangezien overheidsdiensten ongeveer een derde van de EU-begroting rechtstreeks controleren."

Kunt u ons een concreet voorbeeld geven van een overheid die het goede voorbeeld geeft bij het invoeren van digitale technologie?

"Zeker. En we hoeven niet eens ver te zoeken. Onze eigen federale regering hier in België, die momenteel het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt, heeft geïnvesteerd in een nieuw state-of-the-art e-aanbestedingsplatform. Het werd afgelopen september met succes opgeleverd aan de Belgische Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, beter bekend als FPS BOSA (FOD BOSA), door zijn business- en technologieconsultingpartner Tobania, die zich in maart vorig jaar officieel bij Sopra Steria aansloot.
  
"Het nieuwe e-platform, dat intensief gebruikt wordt door inkopers in de publieke sector en privébedrijven, dient echt als een enabler voor alle overheidsniveaus in België. Door een platform als dit te gebruiken, wordt het veel doeltreffender om je overheidsopdrachten af te stemmen op je beleidsdoelstellingen of de KPI's die je bijvoorbeeld hebt vastgelegd voor je groene transitie. Daarom zouden we graag zien dat meer lidstaten een elektronisch platform voor overheidsopdrachten invoeren. Beter nog, we zouden graag zien dat dergelijke platforms worden geïmplementeerd als een meerlandenproject, een aanpak die de Europese Commissie momenteel actief stimuleert. Wij geloven dat dit de EU zeker zou helpen om haar doelstelling van 75% adoptie van nieuwe digitale technologieën te halen en echt een digitale grootmacht te worden.

"Het nieuwe Belgische e-aanbestedingsplatform is een perfecte illustratie van de digitale transformatie van de publieke sector en de vele voordelen die deze transformatie met zich mee kan brengen - niet alleen door een grotere efficiëntie, maar ook door de naleving van wettelijke verplichtingen mogelijk te maken. Want er komen voortdurend nieuwe regelgevingen aan, vooral vanuit de EU, en de echte uitdaging ligt vaak in het op tijd geïmplementeerd krijgen van al die nieuwe wetgevingen.

"Tijdens het huidige mandaat van de Europese Commissie en het Parlement is er zelfs zo'n enorme focus geweest op het aannemen van nieuwe wetgevingen dat zowel de publieke als de private sector in veel lidstaten moeite hebben om alles te verwerken. Daarom zal de focus in de toekomst waarschijnlijk meer komen te liggen op implementatie en gebruikersadoptie. Dat betekent ook het bijscholen en omscholen van uw personeel in de publieke sector. Maar dat is een heel andere uitdaging, die we voor een andere gelegenheid moeten bewaren, denk ik."

Geïnteresseerd om samen met Sopra Steria deel te nemen aan Masters of Digital 2024?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%